Home  :  Uw bijdrage  :  Links  :  Opiniepeilingen  :  Kalender  :  Gericht zoeken  :  Media Gallery  
    Auntie Stichting voor adoptiekinderen uit Nigeria    
 Welkom bij Auntie
 Tuesday, March 28 2017 @ 04:15 AM
Introductie

Welkom op de website van Auntie. Auntie is een stichting voor adoptiekinderen uit Nigeria. Het initiatief hiervoor is genomen door een aantal adoptieouders. Sinds september 2005 is de stichting een feit. Deze website informeert je over onze activiteiten en biedt aanvullende informatie over Nigeria en andere relevante thema´s.

Wat betekent Auntie eigenlijk?
Auntie is in Nigeria de koosnaam voor een belangrijke vriendin van de familie. Auntie wordt als een familielid gezien, maar is dat feitelijk niet. Zij is erg begaan met de familie en deelt in de zorgen en de vreugde van de familie. Stichting Auntie wil dat ook bieden voor adoptiekinderen uit Nigeria die in Nederland wonen. Bij elkaar betrokken blijven en met elkaar begaan zijn. Samen plezier maken en samen zorgen delen. Voor meer informatie over onze doelstellingen en activiteiten, lees verder bij Onze stichting

We ontvangen graag input en reacties op deze website, via: info@auntie.nl.

Veel lees- en kijkplezier,

Het Bestuur van stichting Auntie.


Auntiedag 2014

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Algemeen nieuwsOp 21 juni is er voor alle adoptiekinderen uit Nigeria en hun ouders weer de Auntiedag. Voor gezinnen is er een heel weekend. Op de dag zijn ook toekomstige adoptieouders welkom, ook als je (nog) niet op de wachtlijst bij Kind en Toekomst staat.

De Auntiedag is op zaterdag 21 juni, het weekend is van vrijdagmiddag 20 juni tot zondagmiddag 22 juni.

Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om te komen. Iedereen in ons adressenbestand heeft inmiddels een uitnodiging gehad. Niets gehoord mail even naar auntiedag@auntie.nl

Wil je meer informatie over de auntiedag kan je natuurlijk ook mailen: auntiedag@auntie.nl


Tot op de Auntiedag

0 reacties
Geef commentaar

Faith draagt nog een steentje bij

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Projecthulp

Sommigen kinderen weten niet van ophouden!

Vorig jaar was een grote inzameling voor de nieuwbouw van het Eruobodohouse. Hoewel er toen veel ingezameld is, het tehuis heeft altijd meer geld nodig.

Faith is daarom dit jaar doorgegaan met het inzamelen van geld. Zij en haar klasgenootjes hebben maar liefst €335 bijeengebracht.

Faith overhandigt op bijgaande foto de cheque met opbrengst aan Hakeem, een vertegenwoordiger van het Eruobodohouse.

Faith en klasgenoten, dat hebben jullie fantastisch gedaan.


0 reacties
Geef commentaar

Virtuous Women Orphanage

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Projecthulp

Een van ons is een blikseminzamelingsactie begonnen voor het Virtuous Women Orphanage in de het noorden van Cross River State. Een aantal van onze Auntiekinderen komen uit dit tehuis.

Het kindertehuis is behoorlijk armoedig maar het wordt met hart en ziel gerund. Het voortbestaan van het tehuis staat onder druk door de ziekte van de directrice.

Het tehuis is een opvang voor ongeveer alle zwakken in de omgeving van Ugep: van baby's tot zwangere tienermeisjes. Alle hulp is dus zeker welkom en zal vast en zeker enorm worden gewaardeerd.

Degene die willen meehelpen, kunnen vóór 1 april een bijdrage storten op giro nr. 5144592 ten gunste van Auntie o.v.v. "donatie voor het VWO".


0 reacties
Geef commentaar

Auntiedag 2013

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Algemeen nieuwsOp 1 juni is er voor alle adoptiekinderen uit Nigeria en hun ouders weer de Auntiedag. Voor gezinnen is er een heel weekend. Op de dag zijn ook toekomstige adoptieouders welkom, ook als je (nog) niet op de wachtlijst bij Kind en Toekomst staat.

De Auntiedag is op zaterdag 1 juni, het weekend is van vrijdagmiddag 31 meitot zondagmiddag 2 juni.

Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om te komen. Binnenkort ontvangt iedereen in ons adressenbestand een uitnodiging.

Wil je meer informatie mail dan even naar: auntiedag@auntie.nl

Tot op de Auntiedag


0 reacties
Geef commentaar

cursussen stg Adoptievoorzieningen

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Algemeen nieuwsStichting Adoptievoorzieningen organiseert dit najaar weer een aantal themabijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders. Ook beginnen ze in mei met de korte cursus voor adoptieouders ‘Goede Start’.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van Stichting Adoptievoorzieningen: www.adoptie.nl


Goede Start voor adoptiegezinnen

In mei 2013 begint de adoptieoudercursus ‘Goede Start’. In drie avonden besteden we aandacht aan het proces van wennen en hechten en helpen we je steviger te staan als opvoeder. Ook is er tijd om ervaringen uit te wisselen met andere adoptieouders.

Themabijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders
Stichting Adoptievoorzieningen houdt voor de zomer weer verschillende themabijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders in Woerden.

Voor familie en vrienden van aspirant-adoptieouders
12 april 2013
Over adoptie, adoptiekinderen en wat er zoal komt kijken bij de opvoeding van adoptiekinderen.

Adoptie van een kind met special needs.
14 juni 2013
Over welke eigenschappen moet je beschikken als je een kind met een medisch probleem wilt adopteren? Hoe kom je tot het maken van keuzes?0 reacties
Geef commentaar

Krantenknipsels aankomst container Eruobodo House

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Projecthulp

Krantenknipsels aankomst container Eruobodo House


0 reacties
Geef commentaar

Rouw in Lagos

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Over NigeriaRouw in Lagos, de geboortestad van mijn kind.
Een vliegtuig neergestort,ik denk weer terug aan de tijd dat wij als gezin daar verbleven. je kent de stad een beetje....zoveel mensen, hoeveel slachtoffers zouden er daadwerkelijk omgekomen zijn?
Wij rouwen mee.


0 reacties
Geef commentaar

Auntiedag 2012

 Email artikel naar collega afdrukversie 

Algemeen nieuwsHet is dit jaar alweer de 12e keer dat er een dag wordt georganiseerd voor alle adoptiekinderen uit Nigeria en hun ouders. Het weekend is alleen voor gezinnen. Op de dag zijn ook toekomstige adoptieouders welkom, ook als je (nog) niet op de wachtlijst bij Kind en Toekomst staat.

De Auntiedag is op zaterdag 9 juni, het weekend is van vrijdagmiddag 8 juni tot zondagmiddag. De locatie is in Otterlo. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om te komen.

Ook dit jaar is er een gast uit Nigeria aangekondigd. Wie er daadwerkelijk komt is altijd tot het laatste moment een verrassing. Om alles te soepel te kunnen organiseren is inschrijven vooraf noodzakelijk.

Wil je meer informatie mail dan even naar: auntiedag@auntie.nl, dan krijg je de volledige uitnodiging met inschrijfformulier.

Tot op de Auntiedag


0 reacties
Geef commentaar

Stenen voor het Eruobodohouse, infobrief

 Email artikel naar collega afdrukversie 

ProjecthulpStenen voor het Eruobodo House!

Het huis
Het Eruobodo House is gesticht in 1997 om een veilige en warme omgeving te creëren voor een groep kwetsbare kinderen. Veel van de kinderen hebben geestelijke of lichamelijke beperkingen vanaf de geboorte en zijn door de ouders verlaten. De kinderen en inmiddels jong volwassene wonen, leren, werken en leven in het huis als ware het één grote familie. Ze noemen het dan ook hun thuis.

Het dagelijkse leven lijkt erg op het huishouden als bij ons. Kinderen gaan naar school en krijgen extra training om met hun beperkingen om te kunnen gaan. Daarnaast heeft ieder zo zijn eigen klusjes in en om het huis. De tuin met groente en fruit moet onderhouden worden. De kippen en de geit moeten gevoerd worden. Eieren worden geraapt voor de verkoop. Er is een kweekvijver waar meerval gekweekt wordt. Er is een stalletje waar tassen, hangers en kaarten –gemaakt door de kinderen- verkocht worden.

Deze activiteiten dienen diverse doelen. Het huis kan een eigen inkomen verdienen, hoewel bescheiden, draagt het bij aan de dagelijkse kosten van het huis. Kinderen die hieraan meedoen leren vaardigheden en dragen zo –naar vermogen- bij aan hun eigen onderhoud.
Een niet onbelangrijk gevolg is dat het de kinderen in contact brengt met hun buurt, de mensen die in de omgeving wonen en werken. In Nigeria zijn er nog erg veel vooroordelen over kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De commerciële activiteiten van het Eruobodo House dragen bij om het begrip bij mensen groter te maken voor kinderen met een beperking.
Het huis is gevestigd in Ijebu-Ode, ongeveer een uur rijden ten oosten van Lagos. Ze zitten in een grote bungalow die tijdelijk beschikbaar is gesteld door een plaatselijke familie. De kinderen moeten binnen afzienbare tijd naar een andere locatie omdat de bungalow een andere bestemming heeft gekregen.
De nieuwbouw
Inmiddels zijn er nieuwbouwplannen onder leiding van een groot bouwbedrijf, de Churchgate Group. Er is een stuk land aangekocht en er is een hek omheen gezet. Het doel is om voor het einde van 2011 het gebouw neer te zetten.

Betrokken organisaties
De Ebunoluwa foundation beheert het tehuis. In belang van het kind verzorgt de Ebunoluwa foundation ook adopties naar Nederland. Sinds 20 jaar komen er per jaar tussen de 5 en 20 kinderen per jaar naar Nederland. Voor meer informatie zie: www.ebunoluwa.org

Auntie, stichting voor adoptiekinderen uit Nigeria, is opgericht door adoptieouders en heeft als doel de onderlinge band van adoptiekinderen te bevorderen. Daar waar mogelijk biedt zij ook hulp aan kinderen in Nigeria die niet het vangnet van een gezin hebben. Het Eruobodo House is daar een perfect voorbeeld van.

De inzameling
Auntie wil stenen inzamelen om de bouw van het nieuwe Eruobodo House mogelijk te maken. Nu zijn stenen makkelijk om in te zamelen maar kostbaar om te vervoeren. We gaan dus geld inzamelen, te meer omdat er niet alleen gebouwd wordt, het hele huis moet ook nog ingericht worden. De actie wordt in samenwerking gedaan met de Stichting Eruobodo House, een Nederlandse stichting die geld inzamelt voor het Eruobodo House.
Al het ingezamelde geld wordt op de Auntiedag op 9 juni 2012 feestelijk aan een vertegenwoordiger van het Eruobodo House overhandigd. Je kan het geld dan contant meenemen en inleveren. Wil je dat niet dan kan je het ook overmaken op het rekeningnummer van Auntie: ING 5144592. Wij zorgen er dan voor dat het op 9 juni bij de overhandiging opgeteld wordt.
Vanaf 1 januari 2011 is stichting Auntie door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat schenkingen aan Auntie aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

Een ‘steentje bijdragen’? Graag!
Tijdens Auntiedag bij de kraam
Of via de bank tnv Auntie: ING 5144592

Namens Auntie
Tom Dalenberg Penningmeester/secretaris
www.auntie.nl

Namens Stichting Eruobodo House

Elvira Hage
Penningmeester/secretaris
http://eruobodo.com/


0 reacties
Geef commentaar

Stenen voor het Eroubodo House

 Email artikel naar collega afdrukversie 

ProjecthulpTijdens de Auntiedag 2011 hebben we een zeer succesvolle inzamelingsactie gehouden. De kleding en andere materialen is met grote hoeveelheden ingezameld. Het duurt wel erg lang voordat de goederen in Nigeria afgeleverd kunnen worden.

De belangrijkste oorzaak is het importverbod op kleding in Nigeria. Kleine hoeveelheden per vliegtuig mag wel maar een container vol dus niet. Net voor de kerst heeft Elvira van de stg Eruobodohouse van de Nigeriaanse autoriteiten toestemming gekregen om de goederen te verschepen. Het finale resultaat laat dus nog op zich wachten.

Wij blijven echter niet wachten. Het is tijd voor een nieuwe actie, bedacht door Sonja Meijer.
Sonja is de moeder van Yomi en zij hebben afgelopen zomer het Eruobodohouse bezocht.
In het tehuis wonen 19 licht gehandicapte jonge mensen. Zij moeten binnen afzienbare tijd naar een andere locatie. Er is een stuk land aangekocht maar een huis is er niet.

We gaan stenen inzamelen voor het Eruobodohouse.

Wat is nu de bedoeling? We gaan natuurlijk geen stenen inzamelen maar geld voor de bouw van het nieuwe tehuis. Hoeveel er nodig is weten we nu niet, hoe het huis eruit komt te zien weten we ook niet. Wat we wel weten is dat het huis er niet komt als er geen geld is.
Nu heeft iedereen de tijd om acties op te starten, dingen te verzinnen waarmee geld ingezameld kan worden, tijd voor actie dus. Informeer elkaar en laat weten hoe het loopt. Als we over de nieuwbouwplannen nieuws hebben zullen we dat ook melden.

Op de Auntiedag –9 juni 2012- hopen we dat iedere familie een paar ‘stenen’ meeneemt. Op het eind van de dag overhandigen we dan de opbrengst aan het Eruobodohouse. Als je niet naar de Auntiedag komt kan je het natuurlijk ook op onze bankrekening overmaken.

Groet,

Tom Dalenberg
Penningmeester/secretaris Auntie


0 reacties
Geef commentaar
 Copyright © 2017 Auntie
 Alle merknamen en copyrights op deze pagina zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
Bemotord met Geeklog 
Deze pagina is aangemaakt in 0.43 seconden